ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรานาม ตำแหน่งประเภทอำนวยการ สายงานอำนวยการเฉพาะด้าน (นิติวิทยาศาสตร์) ระดับต้น

ดาวน์โหลด