ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและดูแลระบบบริหารจัดการและควบคุมการทำงานห้องปฏิบัติการด้านนิติวิทยาศาสตร์ (LIMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง