สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

การให้บริการด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”