สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่จัดเก็บสารพันธุกรรมเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์เครือญาติ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการเก็บสารพันธุกรรมของเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยนางสาววรณัน สำอางศรี ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์ นางชนิดาภา ศรีหนองหว้า ผู้อำนวยการกองสารพันธุกรรม นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองปฏิบัติการพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์, กลุ่มนิติเวชคลินิก กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ และกองสารพันธุกรรม ซึ่งดำเนินการเก็บบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรและบุคคลอ้างอิง จำนวน 197 ครอบครัว รวมจำนวน 492 คน

ทั้งนี้ ผศ.วรวีร์ฯ ได้มอบของที่ระลึกเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและเน้นย้ำให้เห็นความสำคัญของการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์เครือญาติให้กับประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติหรือบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”