สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

เผยแพร่เพื่อสำรวจความสนใจการจ้างเหมาบริการสลายเนื้อเยื่อศพ รายละเอียดและเงื่อนไขงานจ้างเหมาบริการสลายเนื้อเยื่อศพ จำนวน 20 ศพ

หากท่านใดหรือหน่วยงานใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวอรอุมา ตั้งสมสุข ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์
เบอร์ติดต่อ 02-1423647 หรือทางเมล์ฺได้ที่ onuma.t@cifs.mail.go.th

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”