สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

วันที่ 16 มกราคม 2566 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 16 มกราคม 2566 นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 10-09 (Auditorium) ชั้น 10 กระทรวงยุติธรรม และ พันตำรวจโท เชน กาญจนาปัจจ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รับมอบเกียรติบัตร โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการประเมินในระดับ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”
“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”