สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

คำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับผู้ใช้บริการ

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”