ข้อมูลเผยแพร่

นิติวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2565 ณ วัดจำปา กรุงเทพมหานคร

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”