ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำดงตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ