ข้อมูลเผยแพร่

ระยะเวลารับรายงานผลการตรวจพิสูจน์แล้วเสร็จ

25 มี.ค 2021 10:52
Infographic
ระยะเวลารับรายงานผลการตรวจพิสูจน์แล้วเสร็จ

ดาวน์โหลด

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”