ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


นิติวิทย์ฯ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเสริมทักษะกฎหมายด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับ การเขียนรายงานการตรวจพิสูจน์ และการชันสูตรพลิกศพ"