ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


นิติวิทย์ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๗๓ เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์