ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


การให้บริการตรวจสถานที่เกิดเหตุ??การให้บริการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
??การให้บริการและสนับสนุนทีมที่เกิดเหตุ
??การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์
??การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานที่เก็บมาจากสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้น
??การให้บริการวิเคราะห์และประมวลการลำดับย้อนเหตุการณ์

??โดยให้บริการเฉพาะพนักงานสอบสวน????? และยังไม่เปิดให้บริการ?กับภาคเอกชนและประชาชนโดยตรง

?? หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภารกิจกลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์ 02 142 3597, 02 142 3598 (ในเวลาราชการ)