ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเก็บสารพันธุกรรม จำนวน 5,000 ชุด ด้วยวิธี e-bidding

กำหนดต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในระบบ ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.

เข้าสู่ระบบเพื่อขอรับบริการ


ลงทะเบียนเป็นสมาชิก


สำหรับหน่วยงานภาครัฐ กรุณาคลิกที่นี่

หากยังไม่เป็นสมาชิก สำหรับประชาชนและเอกชน
สามารถคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน เพื่อสมัครสมาชิก

ลงทะเบียนประชาชนและเอกชน


ข้อมูลผู้ใช้งาน