ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


นิติวิทย์ฯ เข้าหารือและเยี่ยมชมระบบตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลด้วยภาพใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง