ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ภาพรวมของงานด้านการจำลองใบหน้าบุคคลจากกะโหลกศีรษะในปัจจุบัน และการศึกษาแนวทางการนำโปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติ มาใช้ทดแทนวิธีการจำลองใบหน้าแบบดั้งเดิม โดย นายนันโท ศาสตร์ประสิทธิ์