สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตามคนหายคนนิรนามและศพนิรนาม

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรม “การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตามคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม” ณ ห้องประชุมสนฉัตร อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ ชั้น 3 โดยมี ร้อยตำรวจเอกหญิง รัชดาภรณ์ มรม่วง ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนามเป็นประธานในพิธี และพลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ เป็นวิทยากรรับเชิญ

โครงการดังกล่าวจัดทำเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มทักษะความชำนาญด้านการติดตามคนหายในทางคดีอาญา หรือการได้รับแจ้งติดตามคนหายตามมูลเหตุของพฤติกรรมต่างๆ ทั้งยกระดับมาตรฐานการติดตามคนหายให้มีรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการการปฏิบัติที่ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายประเทศไทย

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”