ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


นิติวิทย์ฯ จัดกิจกรรมครอบครัวบำบัดให้กับกลุ่มผู้ปกครองเด็กที่ได้รับผลกระทบกรณีถูกครูทำร้ายภายในโรงเรียน