สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

กรอบคุณธรรม กลุ่มตรวจสอบภายใน

24 พ.ย. 2020 03:50
กรอบคุณธรรม
“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”