สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

นิติวิทย์ - จิตอาสา เนื่องในวันมหิดล

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”