ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


การให้บริการด้านการตรวจพิสูจน์วัถตุพยานลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้า ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์


การให้บริการด้านการตรวจพิสูจน์วัถตุพยานลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้า ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้เฉพาะพนักงานสอบสวนเท่านั้น????? โดยยังไม่เปิดให้บริการ?กับภาคเอกชนและประชาชนโดยตรง

??หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภารกิจของกลุ่มตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์ 02 913 7728 (ในเวลาราชการ)