สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”