สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

คู่มือการให้บริการตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร

ดาวน์โหลด

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”