ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน 4 ประเภท (84 รายการ) โดยวิธีการขายทอดตลาด