สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

การบันทึกข้อมูลแบบแจ้งคนหาย

สามารถชมวีดีโอสาธิตที่ปุ่ม วีดีโอ ค่ะ
“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”