ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


นิติวิทย์ฯ ร่วมหารือกองมาตรฐานทะเบียนเรือ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตให้ทำการงานในเรือประมงฯ และการตรวจแรงงานในเรือประมงโดยใช้เทคโนโลยี Face Scan System on Mobile