ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (คนพิการ), ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ, ตำแหน่งนิติกร, ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งช่างภาพการแพทย์