ข้อมูลเผยแพร่

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างบริการหน่วยงานเอกชนเพื่อจัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญจากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”