ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างบริการหน่วยงานเอกชนเพื่อจัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญจากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565