สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”