สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

รางวัลด้านเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)

14 ธ.ค. 2023 16:08
รางวัลอื่นๆ
Digital Government Awards 2023 "รางวัลด้านเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)"
“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”