สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

ประกาศขอเลื่อนวันในการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราาว ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”