สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

วันที่ 18 ธันวาคม 2565 นายศราวุธ ตุ่นคำแดง จิตอาสา 904 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อถวายพระราชกุศลให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 -19.00 น นายศราวุธ ตุ่นคำแดง จิตอาสา 904 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อถวายพระราชกุศลให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ผู้ร่วมพิธีฯ ประกอบด้วย คณะผู้บังคับบัญชากองบัญชากองทัพไทย นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยและคณะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กำลังพลและครอบครัว พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ประชาชนจิตอาสา ณ วัดหลักสี่ เขตหลักสี่ กทม.
“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”