ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


นิติวิทย์ฯ ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมปฏิบัติการตรวจค้นกรณี การกระทำความผิดฐานฟอกเงิน มูลฐานะกระทำความผิดฐานฉ้อโกง