ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


นิติวิทย์ฯ จับมือ DSI อำเภอแม่สะเรียงและอำเภแสบเมย ปฏิบัติการเชิงรุกตรวจดีเอ็นเอแก้ปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิของคนไทยที่ประสบปัญหาทางทะเบียนราษฎร