สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

แนวปฏิบัติด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามพิธีสารมินนิโซตา คศ.2016 กรณีการเสียชีวิตที่มิชอบด้วยกฎหมาย

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”