ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ (MIS) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดดยวิธีเฉพาะเจาะจง