ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


นิติวิทย์ฯ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดตราด และภาคีเครือข่ายแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรให้แก่นักเรียนรหัส G พื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด