ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


นิติวิทย์ฯ ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดเก็บตัวอย่างเส้นผมจากเด็กและเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายสิรินธร

เข้าสู่ระบบเพื่อขอรับบริการ


ลงทะเบียนเป็นสมาชิก


สำหรับหน่วยงานภาครัฐ กรุณาคลิกที่นี่

หากยังไม่เป็นสมาชิก สำหรับประชาชนและเอกชน
สามารถคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน เพื่อสมัครสมาชิก

ลงทะเบียนประชาชนและเอกชน


ข้อมูลผู้ใช้งาน