สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ชุดน้ำยาตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลสำหรับตรวจวัตถุพยานอย่างน้อย 24 ตำแหน่ง)

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”