ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


นิติวิทย์ฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี