สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

การบันทึกข้อมูลแบบแจ้งคนนิรนาม

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”