เว็บบอร์ด สร้างหัวข้อ


ผู้ที่มีสิทธิ์ในการขอการรับการบริการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุหรือตรวจพิสูจน์พยานคือใคร

ผู้เสียหายในคดีมีสิทธิ์ร้องขอการบริการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุหรือตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานได้ แต่ผู้เสียหายจะต้องร้องขอโดยผ่านการทำหนังสือร้องขอจากหน่วยงาน หรือผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น พนักงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศาล เป็นต้น

กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุให้บริการอะไรบ้าง

กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุให้บริการตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดีทั่วไป การตายโดยผิดธรรมชาติและคดีที่มีความซับซ้อน รวมทั้งรวบรวมวัตถุพยาน ถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุและพยานหลักฐาน สรุปผลการตรวจสอบที่เกิดเหตุ จัดทำรายงานการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ให้กับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เพื่อสำหรับประกอบในสำนวนคดี และเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญในชั้นศาล